SPRAWDZAMY WIEDZĘ

O ODNAWIALNYCH ŻRÓDŁACH ENERGII


Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu łódzkiego wschodniego zmierzyli się w konkursie, którego tematem były odnawialne źródła energii. Każda z czterech szkół zgłosiła trzech uczestników. W I etapie zadanie konkursowe polegało na napisaniu testu. Najlepsi uczniowie każdej szkoły próbowali następnie przekonać komisję konkursową do zainwestowania w wybrane przez siebie źródło energii.
Ostatecznie zwyciężył Jakub Koprowski reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach. Następne miejsca zajęli: Anna Ryl z Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie, Robert Głowacki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach oraz Kinga Świerzyńska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.
Drużynowo zwyciężyło I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach; II miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie, III – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koluszkach, IV – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.
Zwycięzcy otrzymali tablety ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. Każdy uczestnik otrzymał również drobne upominki od Starosty Łódzkiego Wschodniego i Burmistrza Koluszek.


ZA NAMI

SZÓSTE DYKTANDO POWIATOWE


To był już szósty powiatowy konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Wzięło w nim udział aż 43 uczniów z całego powiatu. W tym roku I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego” zdobyła Anna Trątczak reprezentująca Szkołę Podstawową w Bukowcu. Ania napisała pracę bezbłędnie. II miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Tuszynie Maria Kowalska, a III –Kacper Kalinowski ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie. Nagrody ufundował Starosta Łódzki Wschodni. Komisja konkursowa przyznała trzy wyróżnienia. Otrzymały je: Maja Bajer ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach, Weronika Świetlik ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie, Olga Stachecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Nagrody dla wyróżnionych uczniów ufundował Burmistrz Koluszek.
Laureatom gratulujemy. Wszystkim gorąco dziękujemy za udział.

POWIATOWY KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY


Powiatowy konkurs literacko-plastyczny "Ostatni rozdział mojej ulubionej książki" został rozstrzygnięty.
Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Prace plastyczne

W kategorii I– uczniowie klas I-III
I miejsce – Zuzanna Kramek – Szkoła Podstawowa w Justynowie
II miejsce – Karina Kobierzycka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach
II miejsce – Jan Słaby – Szkoła Podstawowa w Różycy
III miejsce – Małgorzata Winer – Szkoła Podstawowa w Justynowie
Wyróżnienie – Magdalena Plintara – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach

W kategorii II-uczniowie klas IV-VI
I miejsce – Miłosz Kurabiewski – Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
II miejsce –Seweryn Pacholczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach
III miejsce – Julia Malinowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach

 

Prace literackie
W kategorii I – uczniowie klas IV-VI
I miejsce–Julia Spała-Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach
II miejsce–Kacper Stasiak –Szkoła Podstawowa w Lipinach
III miejsce–Julia Molska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach
W kategorii -uczniowie gimnazjum
I miejsce – Jonasz Łysoniewski – Gimnazjum w Wiśniowej Górze
II miejsce – Maja Chałubińska – Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym
III miejsce – Żaneta Piera – Gimnazjum w Wiśniowej Górze

Autorów wymienionych prac prosimy o odbiór nagród w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział!Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Moja podróż koleją”

 

 

W kategorii proza komisja konkursowa przyznała jedną nagrodę główną – zdobył ją Łukasz Kaźmierczak za tekst „Pociąg świadomości”.

 

Za najlepszy utwór poetycki nagrodę główną otrzymuje Zofia Kierasińska „Czarna stacja na opóźnione pociągi”

 

Dodatkowo wyróżnienie za formę poetycką otrzymuje Alicja Kaźmierczak za „Jestem konduktorką swoje ciała”.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Wygranym serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach.


V POWIATOWE DYKTANDO


26 kwietnia, już po raz piąty, uczniowie szkół podstawowych

z terenu powiatu łódzkiego wschodniego zmierzyli się z ortografią. Uczestników dyktanda powiatał Pan Andrzej Opala, Starosta Łódzki Wschodni. Po raz pierwszy w historii powiatowego dyktanda, zwyciężczyni napisała pracę bezbłędnie. I miejsce, tytuł Powiatowej Mistrzyni Ortografii i Złote Pióro Starosty, zdobyła Katarzyna Kozal reprezentująca Szkołę Podstawową w Różycy.
II miejsce i Srebrne Pióro Starosty wywalczyła Malwina Maciejewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. III miejsce zajął Borys Chmielewski ze Szkoły Podstawowej w Różycy, który otrzymał Brązowe Pióro Starosty. Wyróżnienie zdobyła Anna Frątczak ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiatkowe zestawy ufundowane przez Powiatowe Starostwo oraz Urząd Miejski. Nagrody i pamiątki wręczył Pan Waldemar Chałat, Burmistrz Koluszek.


I POWIATOWY

KONKURS INFORMATYCZNY


20 kwietnia w bibliotece odbył się I Powiatowy Konkurs Informatczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkich uczestników dopingowali Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat. Każdą naszą szkołę średnią reprezentowało 5 uczniów. Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap I polegał na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań w ciągu 25 minut. W II etapie konkursu zobaczyliśmy sześciu uczestników, którzy najlepiej poradzili sobie z etapem I. Byli to: z I LO w Koluszkach: Kamil Łęczycki i Michał Ruciński
z ZSP nr 1 w Koluszkach Hubert Kowalczyk i Robert Malinowski
z ZSP nr 2 w Koluszkach Patryk Zdyb i Michał Osiński. Zmierzyli się z bardzo trudnym zadaniem. Otrzymali informacje o klasie zawierające liczbę uczniów, oceny z poszczególnych przedmiotów i z zachowania, liczbę nieobecności uczniów na lekcjach. Dysponując takimi danymi mieli stworzyc prezentację i przekonać komisję, że klasy nie można rozwiązać. Przekonać o tym mieli Starostę Łódzkiego Wschodniego Pana Andrzeja Opalę i Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata. Z zadaniem i stresem młodzież poradziła sobie bardzo dobrze. I Powiatowy Konkurs Informatyczny zakończył się zwycięstwem Kamila Łęczyckiego z I LO w Koluszkach. II miejsce zajął Michał Ruciński - I LO w Koluszkach, a III Hubert Kowalczyk - ZSP nr 1 w Koluszkach. Tuż za podjum znalazł się Patryk Zdyb - ZSP nr 2 w Koluszkach. V miejsce zajął Michał Osiński - ZSP nr 2 w Koluszkach, a VI - Robert Malinowski - ZSP nr 1 w Koluszkach.
Drużynowo I miejsce zajęło I LO w Koluszkach, II - ZSP nr 1 w Koluszkach, a III - ZSP nr 2 w Koluszkach.
Komisja konkursowa, na której czele stanął Pan Jerzy Pecyna, uznała, że poziom konkursu był wysoki a młodzież poradziła sobie z zadaniami naprawdę dobrze.
Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy zestaw ufundowany przez Burmistrza Koluszek. Najlepsi odebrali tablety, których fundatorem był Starosta Łódzki Wschodni.


KONKURS LITERACKI
"MOJA PODRÓŻ KOLEJĄ"

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach we współpracy z Akademią Wieku Dojrzałego ogłasza Powiatowy Konkurs Literacki „Moja podróż koleją”. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku tworzących poezję, prozę lub amatorów do udziału w Konkursie.

 

Regulamin konkursu:

 

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich – bez ograniczeń wiekowych.

 • Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden utwór.

 • Obowiązują dwie kategorie do wyboru: utwór poetycki lub prozatorski.

 • Teksty zgłoszone do konkursu nie mogą przekraczać 10 stron znormalizowanego druku. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.

 • Na Konkurs mogą zostać nadesłane tylko utwory własne, wcześniej nie publikowane.

 • Liczymy na kreatywne podejście do danego tematu.

 • Utwory należy dostarczyć do 30 kwietnia 2016 r.na adres e-mailowy: mbpkoluszki@wikom.pl lub do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33 (decyduje data doręczenia).

 • Uwaga! Prace należy podpisać. Dzieci i młodzież prosimy o podanie wieku.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


 

REGULAMIN GRY

„Miasto moje a w nim...”

 

§ 1. ORGANIZATOR i PARTNERZY/PATRONI GRY

1. Organizatorami gry miejskiej „Miasto moje a w nim...” (zwanej dalej Grą), realizowanej na terenie miasta Koluszki są: Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" w Koluszkach (zwane dalej Organizatorem).

2. Honorowy Patronat nad Grą objął BURMISTRZ KOLUSZEK.

3. Patron medialny: „TYDZIEŃ w KOLUSZKACH”

§ 2. UCZESTNICY GRY/GRACZE

1. Organizator nie ogranicza wieku Gracza. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Grze (formularz w załączniku nr 1). Gracze w wieku do 12 lat startują z co najmniej jedną osobą pełnoletnią, która w ciągu trwania gry sprawuje nad drużyną opiekę.

2. Gracz powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Graczom.

4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Gracz wyraża zgodę na:
  a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;
  b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883);
c) opublikowanie w mediach patronackich oraz stronie internetowej Organizatora wizerunku uczestnika, a także imienia i nazwiska Gracza.

§ 3. ZASADY GRY

1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 30 maja 2015 r. w Koluszkach w godz. 18.00 -20.00.

2. Gra polega na odnalezieniu w przestrzeni miejskiej Punktów Gry (zwane dalej PG).

3. Gra odbywa się wyłącznie w kategorii drużynowej, liczącej od 3 do 6 uczestników.

4. Warunkiem udziału w Grze jest posiadanie Karty Gry (zwana dalej KG).

5. Warunkiem otrzymania KG jest rejestracja osobista w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach ul. 11 Listopada 33 w godzinach pracy placówki: poniedziałek, wtorek, środa   w godz. 9-19, w czwartek w godz. 9-15, w piątek w godz. 9-19. Rejestracja trwa do 28 maja 2015 r. do godz. 15.00

6. Liczba KG (uczestników) jest ograniczona.

7. Przy rejestracji drużyna otrzymuje numer.

8. Zarejestrowani Gracze po odbiorze KG powinni stawić się 30 maja 2015 do godz. 17.45 przed Zespołem Szkół nr 1 w Koluszkach ul. Zagajnikowa

9. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.

10. Gra rozpoczyna się w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach a kończy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach.

11. Gra obejmuje: 12 punktów, dalej zwanymi PG, które znajdują się w przestrzeni miejskiej Koluszek

12. Organizator nie określa, z jakich rodzajów pomocy naukowych może korzystać Gracz podczas wykonywania zadań.

§ 4. WARUNKI UKOŃCZNIA GRY

1. Warunkiem ukończenia Gry jest odwiedzenie wszystkich PG oraz dotarcie do godziny 20.00, 28 maja 2015 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach ul. 11 Listopada 33

§ 5. NAGRODY

1. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 28 maja 2015 r. nie później niż o godz. 21.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach

2. Warunkiem odbioru nagród jest:

a) okazanie do wglądu dowodu tożsamości (własnego lub – w przypadku graczy niepełnoletnich - przybycie z opiekunem prawnym);
b) pisemne potwierdzenie odbioru nagrody.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Gry znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach  oraz na stronie www. Mbpkoluszki.wikom.pl

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 

Załącznik nr 1

 

PISEMNA ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

 

 

  Wyrażam zgodę na samodzielny udział mojego dziecka ……………………………………………..

 

    (imię i nazwisko dziecka)

 

w organizowanej  przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach i Stowarzyszenie MROGA w Koluszkach gry terenowej „Moje miasto a w nim...”, która odbędzie się 30 maja 2015 roku. Jednocześnie oświadczam , że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w grze.

 

 

 

Koluszki, dnia ………………..                                                 ………………………………….

 

                                                                          czytelny podpis rodzica/ opiekuna


 

 

KONKURS RECYTATORSKI

 

DLA DOROSŁYCH

 

Warto być człowiekiem”

 

 

Głównym celem konkursu jest kształtowanie wartościowego wrażliwego człowieka, uczenia poprzez literaturę tego co najpiękniejsze i najcenniejsze w życiu.

 

Szczególnie zatem zachęcamy recytatorów do prezentacji wyjątkowej poezji, która ma specjalną misję - pozyskanie ludzkiego serca.

 

Poprzez konkurs pragniemy zaprezentować twórczość

 

współczesnych poetów oraz podjąć próbę przeniesienia tak ważnych wartości w przestrzeń społeczną.

 

 

 

REGULAMIN

 

 

 

Zasady uczestnictwa

 

 

 

Uczestnicy konkursu w wieku od 18 lat będący mieszkańcami powiatu łódzkiego wschodniego zobowiazani są do nadesłania karty zgłoszenia w terminie do 12 czerwca 2015 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach

 

ul. 11 Listopada 33, 95-040 - KOLUSZKI,

 

e- mail: mbpkoluszki@wikom.pl , tel. 44 714-58-38

 

Finał konkursu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece w Koluszkach dnia 25 czerwca 2015 r.

 

Dobór repertuaru

 

Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także na zawarte w nich treści moralne – postawy, zachowania, stosunek do drugiego człowieka, przyrody, a zatem na wszystkie wartości wyrażające sposób poznawania świata.

 

Czas trwania prezentacji

 

Nieprzekraczalny czas trwania prezentacji utworów

 

od 3min do 10 min.

 

Ocena występu

 

Uczestników konkursu oceniać będzie powołane przez organizatorów jury.

 

Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko recytatora:  ….................................................................................................

 

 

 

wiek recytatora:   …......................................

 

 

 

 

 

REPERTUAR

 

 

1. autor..................................................................................................

 

 

 

tytuł...................................................................................................

 

 

 

 

podpis bibliotekarza:   podpis recytatora:

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatora konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to Internet i prasa.

 

 

 

DATA/ PODPIS

 
U czy ó, rz czy ż

czyli dyktando powiatowe


Dyktandem, które już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń, rozpoczęliśmy obchody Święta Powiatu. 14 kwietnia o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego walczyło 28 uczniów szkół podstawowych.Przypadł on Jakubowi Widulińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Różycy. Kuba otrzymał Złote Pióro Starosty.

II miejsce zajęła Magdalena Ćmiel reprezentująca Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach. Magda otrzymała Srebrne Pióro Starosty. III miejsce i Brązowe Pióro Starosty przypadło Martynie Urban ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Dodatkowo Komisja Konkursowa wyróżniła: Weronikę Jóźwik- Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach, Klaudię Owczarek - Szkoła Podstawowa w Bukowcu i Hannę Łopatkę - Szkoła Podstawowa w Kurowicach.

Nagrody i dyplomy wręczyli: Pani Ewa Gładysz, Wicestarosta Łódzki Wschodni i Pan Waldemar Chałat, Burmistrz Koluszek.

Dla najmłodszych uczestników konkursu: Magdaleny Budlewskiej i Kamila Krupińskiego z klasy IV Szkoły Podstawowej w Długiem Pan Burmistrz przygotował nagrody specjalne.

15 kwietnia w szranki z ortografią stanęli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Malwina Lebiedzińska. II miejsce zajęła Aleksandra Smulska, a III -Małgorzata Masłosz. Wszystkie laureatki konkursu reprezentowały I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach. Otrzymały odpowiednio Złote, Srebrne i Brązowe Pióro Starosty. Nagrody i dyplomy wręczył Pan Andrzej Opala, Starosta Łódzki Wschodni.

Ola Smulska w 2013 r. zajęła III miejsce, w 2014 r. - I miejsce, a obecnie II miejsce. Tym samym jest jedyną posiadaczką Złotego, Srebrnego i Brązowego Pióra Starosty Łódzkiego Wschodniego.

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I miejsce - Klaudia Lasota

II miejsce - Dorota Kaczorowska

III miejsce - Elżbieta Kwiecień

wyróżnienie - Edyta Porczyk.

Gratulujemy i zapraszamy do Biblioteki po odbiór nagród.

Regulamin konkursu fotograficznego

„Powiat łódzki wschodni - ludzie i ich pasje”

 1. Konkurs organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach

 2. Konkurs ma charakter otwarty.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.

 5. Tematyka konkursu dotyczy ludzi z regionu powiatu łódzkiego wschodniego i ich pasji.

 6. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Zdjęcie powinno być opatrzone stopką, w której zostaną podane:

Imię i nazwisko autora, imię i nazwisko OSOBY FOTOGRAFOWANEJ, wiek uczestnika, nazwa i adres , e-mail i telefon kontaktowy.

 1. Wymagania techniczne:

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 28.11.2014 roku prac nagranych napłycie CD-R (format jpg) lub e-mailem: mbpkoluszki.wikom.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna

ul.11 listopada 33

95-040 Koluszki

 1. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach www.mbpkoluszki.wikom.pl.

9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

10. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu lub wadliwe technicznie

11. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

12. Ogłoszenie wyników konkursu opublikowane będzie na stronie www.mbpkoluszki.wikom.pl. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

13. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w MBP w Koluszkach.

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

15. Więcej informacji na stronie www.mbpkoluszki.wikom.pl, , a także pod nr tel. 44 714 58 38.

 

 

CO WIEMY O KOLUSZKACH (4)?

 

Prawidłowa odpowiedź na ostatnie konkursowe pytanie brzmi: pociąg specjalny z prochami Henryka Sienkiewicza przejechał przez Koluszki 25 października 1924 r.

Nagrodę – książkę Elżbiety Dzikowskiej otrzyma pani Klaudia Jaroszyk, którą zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach.

 

 

 

 

CO WIEMY O KOLUSZKACH (4)?

 

To już ostatnie pytanie sprawdzające naszą wiedzę o Koluszkach.Podaj datę przejazdu pociągu specjalnego, przejeżdżającego przez Koluszki, wiozącego prochy H. Sienkiewicza ze Szwajcarii do Warszawy

Odpowiedź należy dostarczyć lub przesłać na adres MBP w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33, 95-040 Koluszki lub drogą e-mailową na adres mbpkoluszki@wikom.pl w terminie do 15 lipca br. W przypadku  otrzymania przez Bibliotekę więcej niż jednej prawidłowej odpowiedzi zwycięzca zostanie ustalony drogą losowania.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie zadane w maju brzmi: Dyrektorem Tajnego Zorganizowanego Gimnazjum i Liceum w latach 1941-1945 był Aleksander Szatkowski.

Nagrodę – książkę Elżbiety Dzikowskiej otrzyma pan Andrzej Cieślicki, którego zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach.

 

 

CO WIEMY O KOLUSZKACH (3)?

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach jeszcze tylko w czerwcu opublikuje na swojej stronie internetowej oraz w prasie lokalnej "TYdzień w Koluszkach" pytanie związane z naszym miastem. To nasze kolejne zadanie:

Podaj imię i nazwisko dyrektora Tajnego Zorganizowanego Gimnajzum i Liceum w latach 1941-1945.

Odpowiedź należy dostarczyć lub przesłać na adres MBP w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33, 95-040 Koluszki lub drogą e-mailową na adres mbpkoluszki@wikom.pl w terminie do 15 czerwca br. W przypadku otrzymania przez Bibliotekę więcej niż jednej prawidłowej odpowiedzi zwycięzca zostanie ustalony drogą losowania.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie zadane w kwietniu brzmi: Pierwszą aptekę w  Koluszkach założył w 1908 r. prowizor farmacji Stanisław Starzyński, a mieściła się ona przy ul. Brzezińskiej 10. Nagrodę - książkę Elżbiety Dzikowskiej otrzyma pani Anna Tomaszczak. Panią Annę zapraszamy do Biblioteki po odbiór nagrody.

 

 

 

JAK NAS WIDZĄ CZYTELNICY

 

Jeszcze niedawno stereotyp bibliotekarki wyglądał tak: kobieta w średnim wieku, nieatrakcyjna, bez makijażu, w ubraniu o stonowanych odcieniach, nosząca buty na płaskim obcasie i spoglądaj ąca na świat przez wielkie, grube okulary.

Zadaliśmy sobie pytanie jak obecnie bibliotekarze widziani są tak samo?. Uznaliśmy, że Dzień Bibliotekarza jest bardzo dobrym terminem, aby to sprawdzić. Chcieliśmy także pokazać, że potrafimy spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka.

 

Ogłosiliśmy konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Zadaniem przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych było przedstawienie swojej ulubionej bibliotekarki. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymali zadanie trudniejsze – mieli dostarczyć karykaturę wybranej bibliotekarki. Wpłynęło 41 prac. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców każdej grupy.

 

W kategorii przedszkola zwyciężył Daniel Fraszek z Przedszkola nr 2 w Koluszkach. II miejsce zajął Patryk Filipczak reprezentujący Przedszkole nr 2 w Koluszkach, a III miejsce- Daria Gniotek z Przedszkola w Gałkowie Dużym. Komisja przyznała także wyróżnienie, które otrzymała Julia Sadłoń z Przedszkola nr 2 w Koluszkach.

 

W kategorii szkoły podstawowe wygrała Julia Osmólska reprezentująca MOK w Tuszynie. II miejsce zajęła Paulina Kucharska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach, zaś III miejscePatrycja Wieloch ze Szkoły Podstawowej w Będzelinie.

 

W kategorii gimnazja I miejsce zajęła Weronika Supa z Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, II miejsce – Angelika Zaborska z Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, a III- Wiktor Mroziński z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.

 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zajął Daniel Włóka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach a miejsce II Natalia Pawlak reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach.

 

Laureatom konkursu gratulujemy, a wszystkim artystom dziękujemy za udział w konkursie.

 

Czas na podsumowanie. Analizując prace stwierdziliśmy, że opinie o wyglądzie bibliotekarek ulega zmianie. W kolorowych strojach i modnych fryzurach w oczach naszych artystów wyglądałyśmy całkiem dobrze.

  

POWIATOWE ZMAGANIA ORTOGRAFICZNE

 

Dyktando dla szkół podstawowych powiatu łódzkiego wschodniego odbyło się już po raz trzeci. Tym razem do konkursu o tytuł Mistrza Ortografii stanęło 31 uczniów klas IV-VI. Tekst dyktanda publikujemy poniżej.

I miejsce, tytuł Mistrza Ortografii i Złote Pióro Starosty Łódzkiego Wschodniego zdobył Bartosz Kurgiel reprezentujacy Szkołę Podstawową w Różycy. II miejsce, tytuł I Wicemistrza Powiatu i Srebrne Pióro Starosty przypadło Julii Zajączkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach, zaś III miejsce, tytuł II Wicemistrza Powiatu i Brązowe Pióro Starosty należy do Weroniki Staroń reprezentującej Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach. Komisja Konkursowa przyznała trzy wyróżnienia. Zdobyli je: Martyna Urban ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu, Anna Wilińska ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze i Michał Słomkowski reprezentujący Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach. Gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a opiekunom dziękujemy za przygotowanie młodzieży.

 

 

 

 

  

 

29 kwietnia do walki o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO” przystąpiło 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ich zadaniem było poprawnie napisać tekst będący kompilacją dwóch ogólnopolskich dyktand. Każda z osób przystępujących do konkursu może być dumna, że zmierzyła się z bardzo trudnym tekstem.

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego zdobyła Aleksandra Smulska z I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, II miejsce – zajęła Paulina Trojak z Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie, a III – Malwina Lebiedzińska z I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

Laureatki otrzymały (odpowiednio) Złote, Srebrne lub Brązowe Pióro Starosty Łódzkiego Wschodniego. Nagrody i dyplomy wręczył pan Marek Jarzębski – Wicestarosta Łódzki Wschodni.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, opiekunom dziękujemy za przygotowanie młodzieży.

 

  

Tekst dyktanda dla szkół podstawowych

 

Młody duch starego druha

 

O brzasku, kiedy nad taflą jeziora Gopło rozsnuwają się poranne mgły, a nocna mżawka powoduje reumatyczne bóle kręgosłupa u turystów, pod Mysią Wieżą pojawia się drobniutka postać. Najpierw kilka razy okrąża truchcikiem zabytkową budowlę, a potem w okamgnieniu przekręca potężny klucz w zgrzytliwym zamku. To przewodnik, stary jak architektura, po której oprowadza. Kruszwica to jego rodzinne miasto.

Próbował zamieszkać na Podhalu, ale nużyły go majestatyczne szczyty gór.

Nie podobały mu się także krajobrazy Półwyspu Helskiego. Podróżował po Mazurach, dłużej zagościł wśród mieszkańców Kampinosu.

Z pasją opowiada o zabytkach Starego Miasta w Warszawie.

Po krótkich wojażach zawsze wraca na Kujawy.

Od pół roku jest już lekko schorowany, ale w ostatnim półroczu nie zhańbił się zwolnieniem lekarskim. Po prostu traktuje swą pracę niezwykle poważnie. Do tego naprawdę ją lubi i na pewno wykonuje uczciwie. Zresztą wszelkie zarzuty niezadowolonych kwituje chytrym uśmieszkiem.

Tak na co dzień jak i od święta częstuje turystów historyjkami o królu Popielu i jego zażartych wrogach - myszach. Od czasu do czasu dorzuca jeszcze jakąś mrożącą krew w żyłach legendę o Gople, które jeszcze jako harcerz przepływał wzdłuż i wszerz.

Niekiedy pożyczał czółno i wypływał na szerokie wody.

Pośrodku jeziora czuł się niepewnie, ale bliżej wybrzeża, naprzeciwko przystani, odzyskiwał dobry humor. Nierzadko kładł się w poprzek pomostu, patrzył w gwiazdy i marzył, by znaleźć się pośrodku Mlecznej Drogi.

W marzeniach stary druh był wielkim zdobywcą kosmosu.

 

Tekst dyktanda dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Od 1987 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbywają się ogólnopolskie zmagania z ortografią. Pomysłodawczynią i organizatorką pierwszych wielkich dyktand była wicemarszałek Senatu RP p. Krystyna Bochenek, która zginęła w smoleńskiej katastrofie.

 

Dziś macie szansę dorównać mistrzom ortografii. Poniższy tekst jest kompilacją dwóch ogólnopolskich dyktand.

 

Uczestnicy konkursu w 2009 roku pisali o tym, że ze sczerniałych łanów pszenżyta, hycając, czmychnął zając szarak. Nieopodal rozległ się krzyk kszyka, z chaszczy wynurzył się jeżyk, a w okamgnieniu przeleciała bogato upierzona przepiórka.

 

Nad ośrodkiem sportowym Fundacji na rzecz Walki z Dopingiem w Rucianem – Nidzie rozżarzyło się słońce. Sprinter wszech czasów , ponadtrzydziestodwuipółletni pół Polak, pół – Irlandczyk, przybysz z Kalifornii zamierzał wziąć udział w zawodach.

 

Teraz zszedł po spróchniałych schodach wskos na antresolę.

 

Od rana Kalifornijczyk miał zły humor.

 

Wszechogarniające znużenie odebrało mu apetyt.

 

Ostatnio zhardział. Niepokoił się, że z niby – mistrzem, półzawodowcem pseudo – sportowcem on prawdziwy supermistrz może mieć kłopoty.

 

Rok później piszący wielkie dyktando zmierzyli się z tekstem o bohaterze współczesności.

 

Współczesnym bohaterem nie zostanie pozytywistyczny człowiek instytucja, to również nie czas późnośredniowiecznych herosów z pól bitewnych. W popkulturowej wyobraźni przechowa się, oczywiście co najwyżej na akademicki kwadrans, ta osoba, która w wirtualnej rzeczywistości ma kliknięć co niemiara. Nikt nie przebije południowokoreańskiego muzyka, ale i potomkowie Piasta Kołodzieja mają swych bohaterów.

 

Przeszło rok temu dwóch około czterdziestoletnich żartownisiów na basenie będącym niby-stadionem wyskoczyło z cicha pęk, robiąc kilkudziesięciosekundowe superprzedstawienie i wprawiając w ekstazę tłum będący dotąd w nie najlepszym nastroju. Tej euforii nie uległa jedynie z lekka przeintelektualizowana trzebieżanka, biegle władająca francuszczyzną ultrafanka ruchów kontrkulturowych, prywatnie eksżona Trynidadczyka, notabene mająca z nim krzyż pański.

 

Bohaterką ostatnich dni została gitarzystka w króciusieńkiej spódniczce. Choć byle jaki jasnowidz przewidziałby, że ten występ to nie będzie cud-miód, jednakże zaprezentowana hiperżenada, która była ponoć żartem, przeszła najśmielsze oczekiwania. Obieżyświat z Raciąża, któremu nieobcy Płaskowyż Nowozelandzki czy zamek trocki na Litwie, oniemiał dopiero przy tym występie. Małoż to? Polka jednak potrafi!

 

Przyjmijcie te propozycje bohaterów współczesności z przymrużeniem oka. Mamy nadzieję, że waszymi bohaterami są naprawdę wielcy ludzie.