Zadania biblioteki powiatowej
 


 

Uprzejmie informujemy, że w okresie

od 25 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach

 

będzie czynna w godzinach:

 

Poniedziałek - 9-17

 

Wtorek - 8-16

 

Środa - 9-17

 

Czwartek - 8-16

 

Piątek - 8-16.

W soboty Biblioteka będzie nieczynna.
..............................................................W imieniu

Pana Waldemara Chałata

Burmistrza Koluszek

zapraszamyPaństwa

na wystawę

profesora Andrzeja Bartczaka

'A propos Strzemiński


Wernisaż: 8 czerwca 2018 r. (piątek) godz.17.00
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Strzemińskiego
w Koluszkach ul.11 Listopada 33


Wystawa organizowana jest w 20 rocznicę
nadania Bibliotece imienia Artysty.

 

 

 

 

KATARZYNA ŻAK

BOHATERKĄ PODWIECZORKU

 

 

16 maja gościem spotkania z cyklu "Podwieczorek z..." była Katarzyna Żak.więcej w zakładce PODWIECZORKI
 

  

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 maja br. (sobota) Biblioteka będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

------------------------------------------------


VII POWIATOWE DYKTANDO


My postaramy się uczcić Święto Niepodległości działaniem na rzecz kultury języka polskiego. W tym celu zostaliśmy uczestnikami VII Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Postaramy się poprawnie zapisać cały tekst. Zawsze i wszędzie będziemy tępić językowe błędy polszczyzny. Pamiętamy słowa Cypriana Kamila Norwida: „ Nie miecz, nie tarcz bronią języka, lecz arcydzieła”.

 

Na pewno po latach znajdziecie nasze nazwiska w rejestrze twórców owych arcydzieł.”

 

Tak kończył się tekst VII Powiatowego Dyktanda o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koluszkach. Do konkursu przystąpiło 34 uczniów szkół podstawowych z całego powiatu. Najlepszy okazał się Dawid Płusa ze Szkoły Podstawowej w Kurowicach, który nagrodzony został Złotym Piórem Starosty”. Srebrne Pióro Starosty trafiło do Olgi Stacheckiej reprezentującej Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach. III miejsce zajęła Anna Frątczak ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Ania otrzymała Brązowe Pióro Starosty. Drobne upominki otrzymali najmłodsi uczestnicy dyktanda. Nagrody wręczyli Pani Krystyna Lewandowska Z-ca Burmistrza Koluszek i Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni. Prace sprawdziła komisja w składzie: Pani Józefa Stańdo, Pani Zofia Piekarska-Cecherz oraz Pani Monika Łukowiak.

 

Wszystkim uczetnikom dziękujemy za udział i gratulujemy wiedzy ortograficznej. Opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczniów do dyktanda.DROGA DO WOLNOŚCI

 

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Biblioteka w porozumieniu z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych ogłosiła konkurs składający się z dwóch części. Pierwsza polegała na napisaniu pracy historycznej na jeden z tematów:

 

1. Jak rozumiesz słowa J. Piłsudskiego „ Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”

2. Słowa „Wolność krzyżami się mierzy...” zostały napisane nazajutrz po bitwie o Monte Cassino. Dwieście lat wcześniej zostały napisane słowa „...kiedy my żyjemy”. Spróbuj odkryć na nowo znaczenie tych słów.

 

W drugiej części młodzież miała wybrać bohatera z czasów 1918-2018, który odegrał ważną rolę w odzyskaniu niepodległości i wolności i przedstawić ją w krótkiej formie teatralnej. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach zaprezentowała Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach zaprezentował Tadeusza Mazowieckiego, a Zespół Szkół Ponadgimnazjalny nr 2 w Koluszkach – rotmistrza Witolda Pileckiego.

 

Komisja w składzie: Pani Anna Malecha – nauczyciel historii, Przemysław Wegwert – redaktor naczelny „Tygodnia w Koluszkach” i Mateusz Jaśkiewicz – Stowarzyszenie „Historia Koluszek” wyłoniła laureatów konkursu. W części literacko-historycznej zwyciężył Adam Jendrzejewski z I LO w Koluszkach. II miejsce zajął Jakub Kopa, a III – Sylwia Dziedzic. Oboje są uczniami ZSP nr 2 w Koluszkach.

 

W drugiej części I miejsce zwyciężyła drużyna ZSP nr 2 w Koluszkach. II miejsce zajęły ex aequo zespoły z I LO w Koluszkach i ZSP nr 1 w Koluszkach. Nagrody wręczyli: Pani Krystyna Lewandowska – Z-ca Burmistrza Koluszek oraz Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział.POLSKIE SYMBOLE

 

Och, jakież to były emocje! W naszym konkursie przedszkolaki odpowiadały na pytania o flagę, hymn i godło Polski, a więc o polskie symbole. To nie wszystko. Pytaliśmy także o wybory do parlamentu, o prezydenta, święta narodowe, NATO. Jak zwykle dzieci były świetnie przygotowane i odpowiedzi nie stanowiły żadnego problemu. Piękne wiersze patriotyczne w wykonaniu młodych mieszkańców naszej Gminy, nagradzane były brawami. Dzieci zmierzyły się także z zadaniami praktycznymi: ułożeniem z puzzli postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wskazania prawidłowego orła polskiego.

Nad prawidłowością konkursu czuwało jury w składzie: Pani Krystyna Lewandowska – Z-ca Burmistrza Koluszek oraz Pani Agnieszka Stępkowska reprezentująca firmę POL-HUN w Koluszkach.

Miło nam poinformować, że wszystkie przedszkola zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Gratulujemy wszystkim drużynom i przedszkolom!

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach gorąco dziękuje Panu Waldemarowi Chałatowi Burmistrzowi Koluszek oraz Pani Małgorzacie Bielskiej Prezes Firmy POL-HUN w Koluszkach za ufundowanie nagród dla dzieci.

 

 

  

 

 

LAURA ŁĄCZ - AKTORKA I PISARKA


Tym razem bohaterką „Podwieczorku z...” była Laura Łącz, aktorka teatralna i filmowa. Zaskoczeniem dla niektórych okazała się informacja, że nasz gość jest również autorką książek dla dzieci.

 

 

 

 

  

Więcej w zakładce PODWIECZORKI

  

  

Informujemy, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza.

 

 POZNAKOWSKI BAND W BIBLIOTECE

 28 lutego gościem "Podwieczorku z .." był Ryszard Poznakowski – muzyk, kompozytor, aranżer, a także sołtys wsi Magnuszew Duży. W latach 1969–2005 był członkiem Trubadurów, z którymi zaczął ponownie występować w 2010. Od 2012 jest także liderem zespołu „Poznakowski Band”.

  (więcej w zakładce Podwieczorki)

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach

ogłasza nabór stanowisko młodszego bibliotekarza

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • niekaralność za inne przestępstwa umyślne, w tym na tle seksualnym,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku bibliotekarskim,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie co najmniej średnie bibliotekarskie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, kreatywność

 • dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z obsługą czytelników w programie komputerowym MAK+

 • prowadzenie rejestrów wysłanych upomnień, odwiedzin w czytelni, czasopism wypożyczonych na zewnątrz,

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku młodszego bibliotekarza w wymiarze ½ etatu. Miejsce pracy – siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 • kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje,

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku bibliotekarskim,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz. U.z 2012 r. poz. 1394)

 

Oferty należy składać pocztą lub bezpośrednio w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach ul. 11 Listopada 33 (I piętro) do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 16.00 w zamknietych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach. Przed podjęciem zatrudnienia osoba będzie zobowiązana przedstawić zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wczesniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem pracy.

 

 

 

 CO ROBILIŚMY

W DRUGIM TYGODNIU FERII?

ZA NAMI PIERWSZY TYDZIEŃ FERII


MICHAŁ WIŚNIEWSKI

W SZCZEREJ ROZMOWIE

 

 

Gościem pierwszego w tym roku "Podwieczorku z.." był Michał Wiśniewski, lider zespołu ICH TROJE.

 więcej w zakładce Podwieczorki

 

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

 

"Bhutan - królestwo Grzmiącego Smoka" to tytuł wystawy fotograficznej, której autorem jest pan Szczepan Feja. Bhutan to podobno najszczęśliwszy kraj świata. Zapraszamy do obejrzenia wystawy w godzinach pracy Biblioteki.

 

  

 

 

 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017 zakupiliśmy 460 woluminów za 9200 zł, wykorzystując w całości dotację przyznaną przez Bibliotekę Narodową
Anioły, Aniołki, Aniołeczki


Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Fydrych, Małgorzata Sadowska-Bowdziej i Dominika Smyczek, wyłoniła laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”.

 

W kategorii przedszkola I miejsce zajęła praca Jakuba Janowskiego z Przedszkola w Różycy, II -miejsce praca Jagody Nowackiej z Przedszkola nr 2 w Koluszkach, III miejsce – Mateusza Wydry z Przedszkola w Guzewie. Komisja przyznała wyróżnienie, które otrzyma Ignacy Lasocki z Przedszkola w Różycy.

 

W kategorii klasy I – III szkół podstawowych I miejsce zajęły Oliwia Kotecka ze Szkoły Podstawowej w Różycy i Maja Świderek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.

 

II miejsce komisji przyznała Julii Pietrasik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach i Franciszkowi Kostrzewie ze Szkoły Podstawowej w Różycy. III miejsce zajęła Maja Maciejewska ze Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym. Wyróżnienie przyznano Annie Pytel z Będzelina.

 

Na konkurs wpłynęło 119 prac plastycznych.

 

Dziekujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy autorom prac nagrodzonych i wyróżnionych, których zapraszamy do Biblioteki.

Koncert Pieśni Patriotycznych


Tegoroczne śpiewanie pieśni patriotycznych upłynęło pod znakiem 200 rocznicy śmierci generała Tadeusza Kościuszki.

W programie artystycznym udział wzięli: dzieci z Przedszkola nr 1, nr 2, nr 3 w Koluszkach, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół nr 1, Zespół "Gałkowianie", chór Akademii Wieku Dojrzałego.

Podniosłe i wzruszające było zakończenie koncertu w wykonaniu zespołu "Złota Jesień", przy gościnnym akompaniamencie pana Wojciecha Dynera.

Międzypokoleniowe śpiewanie mistrzowsko poprowadzili: Magdalena Królikowska i Mateusz Jaśkiewicz. Z wykonawcami wspólnie śpiewali tłumnie przybyli goście.


Spotkanie z ks. W.Kamińskim


W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Koluszkach   6 listopada odbyło się w Miejskiej Bibliotece, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, spotkanie z ks. Wiesławem Kamińskim nt.: "Chrześcijaństwo w Polsce". Można było podziwiać występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym.


Wystawa fotograficzna


Zapraszamy na wystawę zdjęć z Gruzji i Armenii autorstwa pana Szczepana Feji.


Inauguracja Akademii Wieku Dojrzałego


17 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach odbyła się inauguracja kolejnego już roku Akademii Wieku Dojrzałego. Uroczystość, jak na święto akademickie przystało, była podniosła. Uczestniczyły w niej min. władze miasta, wykładowcy, dyrektorzy szkół. Inaugurację otworzył chór działający przy Akademii śpiewając "Gaudeamus igitur". Galę uświetnił występ młodzieży z I LO i Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat wręczył indeksy nowym studentom Akademii. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Kazimierz Zawadzki. Uroczystość zakończyła się rozdaniem przez p. Szczepana Feję zdjęć upamiętniających dotychczasową działalność Akademii.Od 12 września rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2017/2018, deklaracje można pobrać i złożyć w Czytelni biblioteki.


Z inicjatywy Burmistrza Waldemara Chałata 15 września br. w Bibliotece odbyło sie Narodowe Czytanie "Wesela"         St. Wyspiańskiego. Interpretacji tego trudnego dzieła podjęli się: Burmistrz Koluszek, z-ca Burmistrza K. Lewandowska, Sekretarz Powiatu łódzkiego wschodniego I. Walter-Wisiałkowska, Komendant Powiatowy Policji K. Dąbrowski, Ks. kanonik E. Kacperski, radna M. Markowska-Kurc, dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 K. Serwa wraz z z-cą M. Łukowiak oraz uczniowie wszystkich szkół średnich w Koluszkach. Czytanie mistrzowsko poprowadzili:M. Jaśkiewicz ze Stowarzyszenia "Historia Koluszek"  i  M. Królikowska. Imprezę uświetnił koluszkowski zespół "Złota Jesień" wraz z wyjątkowym muzykiem J. Malanowskim. Według opinii uczestników było to znakomite spotkanie.

Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania.


30082017narod_czytanie.jpg

 

Uprzejmie informujemy,

że od 1 września 2017 r.

Miejska Biblioteka Publicznaw Koluszkach

będzie czynna w godzinach:


Poniedziałek - 8-19

Wtorek - 8-19

Środa - 8-19

Czwartek - 8-16

Piątek - 8-19

Sobota - 8-14


PIERWSZY DZIEŃ

WAKACYJNYCH ZAJĘĆ 

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach

będzie czynna w godzinach:

 

Poniedziałek - 9-17

 

Wtorek - 8-16

 

Środa - 9-17

 

Czwartek - 8-16

 

Piątek - 9-17
PODWIECZOREK Z CEZARYM ŻAKIEM

 

 

 

 23 maja gościem "Podwieczorku z ..." była

Emilia Krakowska,

niezapomniana Jagna z filmu "Chłopi"

więcej w zakładce Podwieczorki

 

 

 

 
NASZYM GOŚCIEM BYŁ

KUBA SIENKIEWICZ

 

 

Czy można pogodzić wykonywanie dwóch bardzo wymagających zawodów: lekarza i muzyka? Można! Udowodnił to Kuba Sienkiewicz, który jest lekarzem neurologiem posiadającym stopień doktora nauk medycznych, a jednocześnie muzykiem rockowym, wokalistą i gitarzystą, autorem tekstów, liderem zespołu Elektryczne Gitary. Nasz Gość jest wielkim optymistą obdarzonym ciekawym głosem. Co ciekawe barwę głosu dopasowuje do piosenki.  Podwieczorek z Kubą Sienkiewiczem przeszedł do historii. Bez wątpienia będziemy go wspominać bardzo ciepło, tak jak naszego bohatera.
 
SPOTKANIE AUTORSKIE

Z MARTĄ MOTYL


MARTA MOTYL. Koluszkowianka.Historyk sztuki. Ukończone studia umożliwiły Jej malowanie... słowem. Jest autorką trzech książek. Zbiera materiały do kolejnej. Mimo sukcesu, jaki niewątpliwie odniosła, jest przesympatyczną, spostrzegawczą młodą dziewczyną.

Spotkanie było okazją do pytań skierowanych do Gościa (skąd czerpie motywy swoich powieści, dlaczego nie boi się trudnych tematów), ale także do powspominania czasów szkolnych Marty, kiedy jako mała dziewczynka zaglądała do naszej biblioteki, by wypożyczyć książki.


 


ARTUR BARCIŚ:

ŻYCZĘ WSZYSTKIM MIODOWYCH LAT
więcej w zakładce PodwieczorkiFERIE Z BIBLIOTEKĄ


Oprócz zabaw przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży wiele zadań: wykonywanie zimowego pejzażu, przygotowanie prezentów dla babć i dziadków, robienie masek karnawałowych i bal karnawałowy. Konduktorem w pociągu wiozącym dzieci do Warszawy był sam ... Kot w butach. 

Uprzejmie informujemy, że podwieczorek z Arturem Barcisiem w dniu 11 stycznia br. zostaje odwołany ze względu na chorobę aktora. Podwieczorek odbędzie się 3 lutego br. o godz. 17.

Dotychczasowe rezerwacje miejsc

są aktualne w nowym terminie spotkania.